We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Wat zou Jezus doen?

from Hippe hebbedingetjes by Olax

/

about

Iedereen kan de corona krijgen, en de angst regeert. Mensen lijken niet zo goed te weten hoe ze moeten reageren. Als ik in een nieuwe situatie ben, en niet zeker weet hoe te handelen, stel ik mezelf de vraag: wat zou Jezus doen? En zou dat beter zijn dan wat ik nu ga doen?

lyrics

Ik ben wel eens onzeker
Wanneer ik om me heen
Een wereld vol geweld zie
Ik voel me soms alleen
Een goudvis zonder vleugels
Een droge oceaan
Ik stotter en ik prevel
Geen mens kan mij verstaan

Maar tastend in het duister, schijnt er in mijn hart een licht
Een glimlach uit de Bijbel straalt de zon in mijn gezicht

Wat zou Jezus doen
Zat hij in deze situatie
Wat zou Jezus doen
Als hij zo cool als ik was
Wat zou Jezus doen
Zou hij met mijn verbaal talent
Ad hoc, ad rem en eloquent
Het beter doen dan ik?
Wat zou Jezus doen?

Ik heb een hoop getwijfeld
Geklaagd door steen en been
Om hoe de tegenslag mij raakt
Zo in het algemeen
Ik zou wel willen vechten
Maar dat is niks dan waan
Want wie geweld gebruike
Zal slechts zichzelf verslaan

Maar grijp ik kansloos naar mijn silhouet in Plato's grot
Dan zie ik mijzelf door de ogen van de zoon van God

Wat zou Jezus doen
Zat hij in deze situatie
Wat zou Jezus doen
Als hij zo tof als ik was
Wat zou Jezus doen
Zou hij het Griekse pantheon
Vergruizen met mijn lexicon
En beter zijn als mij
Wat zou Jezus doen?

En de scharen, dat verstaande, volgden Hem; en Hij ontving ze, en sprak tot hen van het Koninkrijk Gods; en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond.
En de dag begon te dalen; en de twaalven, tot Hem komende, zeiden tot Hem: Laat de schare van U, opdat zij, heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen, herberg nemen mogen, en spijze vinden; want wij zijn hier in een woeste plaats.
Maar Hij zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. En zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden, en twee vissen; tenzij dan dat wij heengaan en spijs kopen voor al dit volk;
Want er waren omtrent vijf duizend mannen. Doch Hij zeide tot Zijn discipelen: Doet hen nederzitten bij zaten, elk van vijftig.
En zij deden alzo, en deden hen allen nederzitten.
En Hij, de vijf broden en de twee vissen genomen hebbende, zag op naar den hemel, en zegende die, en brak ze, en gaf ze den discipelen, om der schare voor te leggen.

Wat zou Jezus doen
Zat hij in deze kankersituatie
Wat zou Jezus doen
Als hij nu in mijn slippers stond
Wat zou die jodenkoning doen
Zou hij, als hij mijn ballen had
Mijn passie en mijn woordenschat
Het beter doen? Maar écht?!
Wat zou Jezus doen?

credits

from Hippe hebbedingetjes, released March 10, 2020
(cc) 2020, Olax
(Bijbeltekst: Lukas 9:11-16, Statenvertaling)

license

tags

about

Olax 'S Gravenhage, Netherlands

Olax moet vooral z'n bek een keertje houden, maar zolang mensen dingen van hem blijven lezen en luisteren gaat hem dat maar moeilijk af, lijkt het.

contact / help

Contact Olax

Streaming and
Download help

Report this track or account